032206589,0806695544

เครื่องวัดความเร็วรอบดีเซล GRACE รุ่น TA303

 • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

 • การแสดงผลเป็นตัวเลขบนจอ LCD

 • ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

 • การวัดค่าของเครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด

 • การแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ตั้งแต่ 200 - 19,999 รอบต่อนาที

 • ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 รอบต่อนาที

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • การแสดงผล หน้าจอหลัก LCD ขนาด 4 ½ ตัวอักษร

 • ค่าความแม่นยำในการอ่านค่า 0.1 %

 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากระแสตรง จาก Vehicle Battery ขนาด 9 ถึง 42 โวลต์

 • อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 50

 • ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง) 155 x 102 x 38 มิลลิเมตร

 • น้ำหนักเครื่องทดสอบ 335 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิ้ล)