032206589,0806695544

เครื่องวัดควันดำ ระบบทึบแสง รุ่น HD-410T

คุณสมบัติของเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสง