บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจ

เครื่องวัดควันดำ ระบบทึบแสง รุ่น HD-410T

คุณสมบัติของเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสง

 • ระยะความยาวทางเดินแสงมาตรฐาน

 • ระยะความยาวทางคลื่นแสงมาตรฐาน

 • การแสดงค่าความทึบแสง

 • ค่าความละเอียดในการอ่าน

 • ค่าความแม่นยำในการอ่านค่า

 • ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์

 • ช่องสัญญาณออก (Output)

 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า

 • อุณหภูมิใช้งาน
 • เทียบเท่า 76 มิลลิเมตร

 • เทียบเท่า 570 นาโนเมตร

 • ร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100

 • ร้อยละ 0.1

 • ± ร้อยละ 2

 • แบบตัวเลข LED

 • RS232

 • ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์

 • -10°C - 40°C