032206589,0806695544

เครื่องวัดควันดำ ระบบทึบแสง รุ่น GASBOARD - 6050

คุณสมบัติของเครื่องวัดควันดำระบบทึบแสง