032206589,0806695544

เครื่องวัดความเร็วรอบ GRACE รุ่น TA100

 • มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

 • การแสดงผลเป็นตัวเลขบนจอ LCD

 • ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

 • มาตฐานของเครื่องวัดรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องที่ได้รับมาตฐาน ISO 9001 : 2008

 • เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจความเร็วรอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระบบด้วยประกายไฟ

 • ใช้ตรวจจับวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเครื่องยนต์ที่จุดระบบด้วยประกายไฟ

 • สามารถแสดงค่าความเร็บรอบของเครื่องยนต์ 200ถึง19,999รอบต่อนาที

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • แหล่งจ่ายไฟ ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 9โวลท์ (Volt)

 • ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง) 100 x 158 x 37มิลลิเมตร

 • น้ำหนักเครื่องทดสอบ 406 กรัม (รวมเบตเตอรี่)