บริษัท ทีอาร์ โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ผลิตเครื่องทดสอบเบรก และจำหน่ายเครื่องมือสำหรับตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

 

 

 

 

 
  Contact.

 

 

 

 

Contact Form

 

Your name :
E-mail :
Message :
 

TRO THAI EQUIPMENT CO.,LTD.

บริษัท ทีอาร์โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด

98/1 หมู่ 2 ต.โพหัก อ.บางแพ

จ.ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ 0-3220-6589

ทรสาร.0-3220-6589 มือถือ 080-441-9696

คุณวิชญ์ยุตม์ ด่านทิพารักษ์

Mobile: 081-669-9513

E-mail: trothai@hotmail.com

E-mail: trothai@trothai.com

Service Manager เครื่องทดสอบเบรกทั้งหมด

คุณสายชล วัดนุชา

Mobile: 080-669-5544

E-mail: trothai@hotmail.com

E-mail: trothai@trothai.com

 

 

 

  แผนที่บริษัท ทีอาร์ โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด

 

 

 

 

บริษัท ทีอาร์โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด

98/1 หมู่ 2 ตำบลโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70160

โทรศัพท์ 0-3220-6589 โทรสาร 0-3220-6589