032206589,0806695544
สายชล

ผู้จัดการบริษัท


: นาย สายชล วัดนุชา


: 080-6695544


: 080-6695544


: trothai@hotmail.com

ทราย

ธุรการ


: นางสาว ปาจรีย์ บุญธรรม


: 032-387786


: 064-9314243


: 064-9314243


: trothai@hotmail.com