032206589,0806695544

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อ และทดสอบศูนย์ล้อ ยี่ห้อ TRO thai รุ่น PA400X

 • สามารถประมวลผลและเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ทได้

 • ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล

 • สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้โดยระบุวันและเวลาที่ทำการทดสอบพร้อมถ่ายภาพรถยนต์ขณะ วิ่งผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ

 • ออนไลน์กับกรมการขนส่งทางบก พร้อมกล้องถ่ายรูป


 • รับน้ำหนักลงเพลาสูงสุด 4000 kg.

 • ความเร็วในการทดสอบ 2 - 5 km/h

 • แรงห้ามล้อในการทดสอบ 0 - 5000 N

 • ระยะห่างระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา 760 - 2200 mm.

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง 184 mm.

 • ขนาดความยาวของลูกกลิ้ง 700 mm.

 • ผิวหน้าลูกกลิ้ง Epoxy-flint stone coating

 • กำลังมอเตอร์ 1 เฟส, 3 เฟส 2 x 3, 2 x 5 HP

 • แหล่งจ่ายไฟ 220/380 VAC

 • ระบบช่วยในการยกรถออกจากเครื่องทดสอบฯ ใช้ระบบล็อคลูกกลิ้ง

 • หลักการทำงานของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ

  เป็นอุปกรณ์ตรวจระบบศูนย์ล้อโดยวัดค่าลื่นไถลของรถยนต์

  ทดสอบโดยใช้รถยนต์วิ่งผ่าน โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 5 กม./ชม.

  แสดงค่าการลื่นไถลเป็น ระยะทาง เมตร ต่อ กิโลเมตร

  ประมวลผลเป็นตัวเลขผ่านระบบคอมพิวเตอร์