บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจ

เครื่องวัดระดับเสียง GRACE SK-II

คุณสมบัติของเครื่องวัดระดับเสียง GRACE SK-II

 • จอแสดงผล


 • ระบบการวัด

 • ย่านการวัด

 • ความถี่


 • การเลือกย่าน

 • ไมโครโฟน

 • Time Weighting (Fast & Slow) • สัญญาณเอ๊าท์พุท
 • จอCD5หลักขนาดจอ52x32มม.แสดงพร้อมหน่วยการวัด

 • วัดdb(A&C Frequency Weighting),TimeWeighting(Fast,Slow),คงค่าข้อมูลที่วัดได้บนจอแสดงผล,เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด,คงค่าสูงสุด,เอ๊าท์พุทAC,เอ๊าท์พุทRS232

 • 30-130dB/ความละเอียด:0.1dB

 • 31.5-8000 Hz

 • ลือกย่านแบบอัตโนมัติ30-130dBเลือกย่านเองโดยผู้ใช้งาน:3ย่าน30-80dB,50-100dB,80-130dBในแต่ละขั้นพร้อมด้วยการแสดงเมือเกินย่านหรือต่ำกว่าย่าน

 • Electriccondensermicrophoneขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง12.7มม.(0.5นิ้ว)

 • Fast-t=200ms,Slow-t=500ms*ย่าน"Fast"จะถกจำลองเป็นเวลาตอบสนองของการได้ยินของมนุษย์*ย่าน"Slow"จะง่ายต่อการได้รับค่าเฉลี่ยของระดับเสียงการสั่น*ย่านการตอบสนอง"Fast"&"Slow"ถูกออกแบบให้ตรงกับข้อกำหนดของIEC651type2

 • อ๊าท์พุทAC:AC0.5Vrmsและในแต่ละขั้นของย่านที่เลือกเอ๊าท์พุทอิมพีแดนซ์600ohmเอ๊าท์พุทRS232