บริษัท ทีอาร์ โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ผลิตเครื่องทดสอบเบรก และจำหน่ายเครื่องมือสำหรับตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
 

 

  ระบบติดตั้ง ออนไลน์
 

ทีมงานคุณภาพ :

ของบริษัท ทีอาร์โอ ไทย อิควิปเม้นท์ จำกัด

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทดสอบ ออนไลน์

 

กล้อง IP Camera (CCTV ที่กรมขนส่งฯ กำหนด)

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพ VDO ที่ดูจากกล้อง IP Camera (CCTV)

โดยดูผ่านทางอินเตอร์เนต

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มทำการทดสอบทั้งระบบ

 

ขั้นตอนที่ 2 นำรถเข้าทดสอบเครื่องทดสอบ

ศูนย์ล้อและเครื่องทดสอบเบรค

 

รูปกล้องถ่ายภาพรถให้เห็นป้ายทะเบียน

(ทางบริษัท มีบริการติดตั้งให้พร้อมเสร็จ)

 

เครื่อง Interface Box + เครื่องวัดเสียง + CO-HC

 

 

ขั้นตอนที่ 3 ทำการวัดค่า CO-HC

ขั้นตอนที่ 4 ทำการวัดค่าเสียง

 

ส่งข้อมูลจากเครื่อง Interface Box เข้าสู่โปรแกรม Online

หน้าตาโปรแกรมที่รับค่าจากเครื่อง CO-HC และเครื่องวัดเสียง

 

กำลังส่งข้อมูลของผลตรวจผ่าน Online ไปสู่

sever กรมการขนส่งฯ

 

ตรวจเช็คได้ว่า สามารถส่งข้อมูลได้สำเร็จแล้ว

(กท 2469)

 

จากภาพจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่เราสามารถส่งผ่าน Online ได้จริง

ผลการตรวจสอบจากที่ดูได้จากกรมการขนส่งทางบก

 
 

 

 

สอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ : คุณสายชล วัดนุชา โทร. 086-8112638

สำนักงานและโรงงาน โทร. 032-387786 แฟกซ์ 032-387786