บริษัท ทีอาร์ โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ผลิตเครื่องทดสอบเบรก และจำหน่ายเครื่องมือสำหรับตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
 
แผนที่บริษัทฯ
โปรแกรม TROSOFT 3 ( 8AUG/56)

 

Download Now!

 

โบวชัวร์

 

คู่มือการใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นและการบำรุงรักษา

2.วิธีการตรวจสภาพรถโดยการพินิจ
4.วิธีตรวจวัดค่าควันดำ
5.วิธีตรวจวัดค่าระดับเสียง
6.วิธีตรวจวัดโคมไฟหน้า

 

ใบเสนอราคา - หนังสือสัญญา

4.แบบวางโครงหลุมเครื่องทดสอบเบรก
5.หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
6.หนังสือสัญญาซื้อขาย

 

แผนที่บริษัทฯ
โปรแกรม TROSOFT 3 ( 8AUG/56)

 

 

TeamViewer
Plenty_IPCamClient_1.15.0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ทีอาร์โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด

98/1 หมู่ 2 ตำบลโพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70160

โทรศัพท์ 0-3220-6589 โทรสาร 0-3220-6589