บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจจ

เครื่องวัดความเร็วรอบดีเซล GRACE รุ่น TA303

คุณสมบัติของเครื่องวัดความเร็วรอบดีเซล GRACE รุ่น TA303

 • การวัดค่าของเครื่องวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์
 • การแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์


 • ค่าความละเอียดในการแสดงผล

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

 • การแสดงผล

 • ค่าความแม่นยำในการอ่านค่า

 • แหล่งจ่ายไฟฟ้า

 • อุณหภูมิใช้งาน

 • ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง)

 • น้ำหนักเครื่องทดสอบ
 • เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัด

 • ตั้งแต่ 200 - 19,999 รอบต่อนาที


 • 1 รอบต่อนาที

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • หน้าจอหลัก LCD ขนาด 4 ½ ตัวอักษร

 • 0.1 %

 • ระบบไฟฟ้ากระแสตรง จาก Vehicle Battery ขนาด 9 ถึง 42 โวลต์

 • 0 ถึง 50

 • 155 x 102 x 38 มิลลิเมตร

 • 335 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิ้ล)