บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจ

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ CUBIC GASBOARD-5020H

รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ ชนิด CUBIC

 • ย่านการวัด

 • ค่าความผิดพลาด

 • ความละเอียดในการวัด

 • ความเร็วในการตรวจวัด

 • ระยะเวลาเตรียมความพร้อมใช้งาน

 • อุณหภูมิใช้งาน

 • การเชื่อมต่อ

 • แหล่งจ่ายไฟ

 • ขนาดสัดส่วน

 • น้ำหนักรวม
 • HC : 0 - 15000 ppmCO : 0 - 10%

 • HC : +/- 3% CO : +/- 3%

 • HC : 1 ppm, CO : 0.01%

 • Less than 10s (NDIR)

 • 10 min

 • 0 - 40 องศาเซลเซียล

 • Interface RS 232 (Optional)

 • AC 220V +/- 10%, 50 Hz +/- 10 Hz

 • 260mm (W) x 340mm (D) x 160mm (H)

 • 6.5 Kg