บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจ

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อและทดสอบศูนย์ล้อ ชนิด TRO thai รุ่นPA400X

อุปกรณ์
รายละเอียด
CONTROL UNITPA400X
 • 1.สามารถประมวลผลและเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ทได้

 • 2.ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล

 • 3.สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้โดยระบุวันและเวลาที่ทำการทดสอบพร้อมถ่ายภาพรถยนต์ขณะ วิ่งผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ

 • 4.ออนไลน์กับกรมการขนส่งทางบก พร้อมกล้องถ่ายรูป
BRAKE TESTERPA400X
 • 1. รับน้ำหนักลงเพลาสูงสุด

 • 2. ความเร็วในการทดสอบ

 • 3.แรงห้ามล้อในการทดสอบ

 • 4.ระยะห่างระหว่างล้อซ้ายและล้อขวา

 • 5.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง

 • 6.ขนาดความยาวของลูกกลิ้ง

 • 7.ผิวหน้าลูกกลิ้ง

 • 8.กำลังมอเตอร์ 1 เฟส, 3 เฟส

 • 9.แหล่งจ่ายไฟ

 • 10.ระบบช่วยในการยกรถออกจากเครื่องทดสอบฯ
 • 4000 kg.

 • 2 - 5 km/h

 • 0 - 5000 N

 • 760 - 2200 mm.

 • 184 mm.

 • 700 mm.

 • Epoxy-flint stone coating

 • 2 x 3, 2 x 5 HP

 • 220/380 VAC

 • ใช้ระบบล็อคลูกกลิ้ง
SIDE SLIP TESTERPA400X
 • 1. ช่วงของการทดสอบ

 • 2. การรับน้ำหนักสูงสุด
 • +/- 10 mm/m (m/km)

 • 2000 kg (per wheel)

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อ และทดสอบศูนย์ล้อ ยี่ห้อ TRO thai รุ่น PA400X

หลักการทำงานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อ

หลักการทำงานของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ