บริษัท ทีอาร์โอไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ISO 9001 : 2015 บริการฉับไว ใส่ใจคุณภาพ มุ่งมั้นพัฒนา เพื่อลูกค้าพึ่งพอใจ

เครื่องวัดความเร็วรอบ GRACE รุ่น TA100

คุณสมบัติของเครื่องวัดความเร็วรอบ GRACE รุ่น TA100

 • มาตฐานของเครื่องวัดรอบความเร็วรอบเครื่องยนต์

 • เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจความเร็วรอบของเครื่องยนต์
  แก๊สโซลีน หรือเครื่องยนต์ที่จุดระบบด้วยประกายไฟ

 • สามารถแสดงค่าความเร็บรอบของเครื่องยนต์

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

 • การตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

 • แหล่งจ่ายไฟ

 • ขนาดเครื่องทดสอบ (กว้าง x ยาว x สูง)

 • น้ำหนักเครื่องทดสอบ
 • เป็นเครื่องที่ได้รับมาตฐาน ISO 9001 : 2008

 • ใช้ตรวจจับวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  หรือเครื่องยนต์ที่จุดระบบด้วยประกายไฟ

 • 200ถึง19,999รอบต่อนาที

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 12 สูบ ได้

 • ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 9โวลท์ (Volt)

 • 100 x 158 x 37มิลลิเมตร

 • 406 กรัม (รวมเบตเตอรี่)