บริษัท ทีอาร์ โอ ไทย อีควิปเมนท์ จำกัด ผลิตเครื่องทดสอบเบรก และจำหน่ายเครื่องมือสำหรับตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
 

 

  เครื่องวัดระดับเสียง DIGICON DS - 42
 

 

 

ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ 9 V (ใช้งานได้ประมาณ 100 ชั่วโมง)

การแสดงผลเป็นตัวเลขบนจอ LCD

มีฟังค์ชั่นการหยุดดูค่าที่วัดสูงสุดได้ (Max.Hold)

ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

 

 

 

คุณสมบัติของเครื่องวัดระดับเสียง DS-42


 

จอแสดงผล จอ LCD 5 หลัก ขนาดจอ 52x32 มม. แสดงพร้อมหน่วยการวัด
   
ระบบการวัด วัด db(A&C Frequency Weighting),Time Weighting(Fast,Slow) ,คงค่าข้อมูลที่วัดได้บนจอแสดงผล,เรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด,คงค่าสูงสุด,เอ๊าท์พุท AC,เอ๊าท์พุท RS232
   
ย่านการวัด 30 - 130 dB/ ความละเอียด : 0.1 dB
   
ความถี่ 31.5 - 8000 Hz
   
การเลือกย่าน เลือกย่านแบบอัตโนมัติ 30 - 130 dB

เลือกย่านเองโดยผู้ใช้งาน : 3 ย่าน 30 - 80 dB, 50 - 100 dB, 80 - 130 dB ในแต่ละขั้นพร้อมด้วยการแสดงเมือเกินย่านหรือต่ำกว่าย่าน

   
ไมโครโฟน Electric condenser microphone ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม.(0.5 นิ้ว)

 

 
Time Weighting (Fast & Slow) Fast -t = 200ms, Slow -t = 500ms
*ย่าน "Fast" จะถกจำลองเป็นเวลาตอบสนองของการได้ยินของมนุษย์
*ย่าน "Slow" จะง่ายต่อการได้รับค่าเฉลี่ยของระดับเสียงการสั่น
*ย่านการตอบสนอง "Fast" & "Slow" ถูกออกแบบให้ตรงกับข้อกำหนดของ
IEC 651 type 2
   
สัญญาณเอ๊าท์พุท เอ๊าท์พุท AC : AC 0.5 Vrms และในแต่ละขั้นของย่านที่เลือก
  เอ๊าท์พุทอิมพีแดนซ์ 600 ohm
  เอ๊าท์พุท RS232

 

 

 

สอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ : คุณสายชล วัดนุชา โทร. 080-669-5544

สำนักงานและโรงงาน โทร. 0-3220-6589 แฟกซ์ 0-3220-6589